Nova Skype aplikacija za mobitele Blackberry

Već sam ranije pisao blog o Blakberry aplikaciji Vopium koja ne funkcionira na klasičan način preko interneta kao Skype. Vopium prilikom zvanja preusmjerava poziv preko lokalnog telefonskog broja, SIP servera, interneta, drugog SIP servera i telefonskog broja koji ste zvali. Nova Skype aplikacija koju sam pronašao za svoj mobitel Blackberry Curve 8520 a radi i na…

Mobilni VoIP

Vjerovatno ste čuli za Skype, tehnologiju koja koristi VoIP a koja nam omogućava besplatne i relativno jeftine internacionalne razgovore preko vaše ADSL veze na Internet. Pojavom EDGE i 3G mobilnih mreža za mobitele, zainteresirao sam se za VoIP tehnologiju preko mobilnih veza koje već sad imaju “flat rate” tarifu za Internet. Pošto sam korisnik mobitela…